Ako požiadať Boha o niečo (kresťanstvo)?

Ak chcete o niečo Boha požiadať, najskôr ho chváľte a ďakujte mu za všetko dobré vo vašom živote, aby ste mu prejavili vďaku. Potom buďte úprimní, čo chcete a prečo to chcete. Napríklad povedzte niečo ako: „Pane, v poslednej dobe som sebecký a ovplyvňuje to moju rodinu. Prosím, pomôž mi byť lepším otcom a manželom, aby bola moja rodina šťastná.“ Boh nemusí na vašu modlitbu odpovedať okamžite, ale buďte trpezliví a modlite sa stále za to, čo chcete. Medzitým si prečítaj nejaké písmo a zameraj sa na prežívanie zbožného života, aby si si vybudoval lepší vzťah s Bohom. Ďalšie tipy, vrátane toho, ako požiadať Boha o odpustenie, keď hrešíte, čítajte ďalej!

Ako môžem požiadať Boha o peniaze
Ako môžem požiadať Boha o peniaze?

Máte niečo, o čo chcete požiadať Boha, ale neviete, ako ďalej požiadať. Boh vyslyší vaše modlitby, ale nie vždy vám dá presne to, o čo prosíte. Je dôležité chváliť Boha a hľadať odpustenie za hriechy skôr, ako Ho požiadate, aby vám dal to, čo chcete. Poproste Boha, aby pracoval tak, ako chce. Buďte tiež úprimní a konkrétni, keď sa ho pýtate na to, čo chcete. Buďte trpezliví a verte, že Boh bude konať.

1. časť z 3: spojenie s bohom

 1. 1
  Budujte vzťah s bohom. Boh vyslyší vaše modlitby bez ohľadu na to, či ho nasledujete alebo nie, ale je pravdepodobnejšie, že odpovie na tých, ktorí sú mu blízki. Ak ste nikdy nezačali čítať Božie slovo a nasledovať Ježiša, je to dobrý krok predtým, ako Ho o niečo požiadate. Naučte sa počúvať a poslúchať, čo od vás žiada.
  • To neznamená, že On vašej žiadosti nevyhovie, ak nie ste jeho nasledovníkom. Znamená to jednoducho, že s Ním budete môcť lepšie komunikovať, ak s ním budete mať vzťah.
  • Pomysli na rozdiel medzi cudzincom a najlepším priateľom. Ak priateľ požiada o požičanie peňazí alebo cudzinec na ulici, je pravdepodobnejšie, že ho dá priateľovi. Nie je to dokonalé porovnanie, ale je to podobné.
 2. 2
  Ďakujeme Bohu a najskôr ďakujeme. Keď prídete k Bohu v modlitbe, nechodte priamo o niečo prosiť. Je lepšie Ho chváliť a ďakovať mu za to, čo už urobil. Chváľte Ho za to, že je láskavý a mocný. Ďakujem mu za to, že ťa viedol a žehnal ti. Začiatok týmto spôsobom ukazuje Bohu, že je viac ako niekto, od koho veci žiadate.
  • Pochvala a poďakovanie musia byť skutočné, nie taktika namasírovania Boha, aby ste mohli požiadať o to, čo chcete. Musíte naozaj myslieť to, za čo sa modlíte.
  • Začnite tým, že: „Bože, je úžasné, ako dobre si sa o mňa staral a staral si sa o mňa. Som vďačný za to, že si silný a že sa odo mňa nikdy neodvrátiš.“
 3. 3
  Vyznajte sa a oľutujte hriech. Keď máte vzťah s Bohom, je dôležité ubezpečiť sa, že ste s ním v dobrom vzťahu. Ak žijete v pretrvávajúcom hriechu alebo ste nedávno spáchali hriechy, ste oddelení od Boha. Musíte tieto veci vyznať a odvrátiť sa od nich. Toto napraví prerušené spojenie s Bohom.
  • Je to dôležité preto, že hriech znamená ísť proti tomu, čo od vás Boh chce. Keď hrešíte, oddeľujete sa od Boha.
  • Vyznať sa a kajať sa jednoducho znamená povedať Bohu, že viete, že ste zhrešili, je vám to ľúto a že sa chcete zmeniť.
  • Modlite sa k Bohu: „Je mi ľúto, že som bol k svojmu blížnemu taký hrubý. Viem, že ho tiež miluješ, a mal by som sa k nemu správať tak, ako chceš. Budem sa viac snažiť, aby som bol k nemu trpezlivý a láskavý.“
  Je dôležité chváliť Boha
  Je dôležité chváliť Boha a hľadať odpustenie za hriechy skôr, ako Ho požiadate, aby vám dal to, čo chcete.
 4. 4
  Pros Boha o odpustenie. Spolu s priznaním a pokáním proste Boha, aby vám odpustil tieto hriechy. Hľadanie odpustenia je krok, ktorý musí nasledovať po spovedi. Keď vám Boh odpustí, komunikačné línie medzi vami a Bohom budú oveľa otvorenejšie.
  • Neexistuje konkrétna modlitba odpustenia, ktorú by ste sa mali modliť. Povedzte Bohu, že vás to mrzí a že chcete, aby vám odpustil, že ste mu ublížili.
  • Modlite sa: „Bože, je mi ľúto, že som klamal o tom, čo som urobil včera v noci. Nemal som to robiť. Prosím, odpusť mi moju neúprimnosť.“
 5. 5
  Robte nápravy s ostatnými ľuďmi. Ak ste naštvaní alebo ste niekomu ublížili, je ťažké modliť sa k Bohu úprimne. Venujte chvíľu premýšľaniu o všetkých svojich vzťahoch, ktoré nie sú synchronizované, a snažte sa ich najskôr napraviť. Riešenie problémov s ostatnými vám otvára viac možnosti, keď od Boha niečo požadujete.
  • Nestačí myslieť na to, čo je zlé, ak sa nebudete usilovať o nápravu. Spojte sa s danou osobou a hľadajte zmierenie predtým, ako pôjdete k Bohu.
  • Ospravedlňte sa im alebo im odpustite, podľa toho, čo medzi vami nie je v poriadku.
 6. 6
  Modlite sa proti zlu, ktoré môže byť okolo vás. Ak žijete pre Boha, môžete mať zlo, ktoré je proti vám, brzdiť vás od Boha. Modlite sa, aby Boh odstránil všetkých duchov, ktorí sa vás snažia držať od Boha a odvrátiť ich. Duchovná vojna vám zabráni v tom, aby ste mohli efektívne komunikovať s Bohom.
  • Možno stojí za váš čas dozvedieť sa viac o tom, čo je duchovná vojna a ako môže ovplyvniť váš modlitebný život a život pre Boha.
  • Modlite sa: „Bože, mám pocit, že ma obklopuje zlo. V Ježišovom mene prosím, pokarhaj týchto duchov. Nedovoľte, aby prichádzali medzi nás. Povedzte im, že nado mnou nemajú moc.“

2. časť z 3: Modlite sa za to, čo chcete

 1. 1
  Buďte k Bohu úprimní, čo cítite. Boh vie všetko, čo si myslíte a cítite, takže nemá zmysel sa skrývať. Keď sa pýtate na to, čo chcete, buďte úplne úprimní k svojim myšlienkam a pocitom. Úprimnosť otvorí Božie uši vašim modlitbám.
  Ak chcete o niečo Boha požiadať
  Ak chcete o niečo Boha požiadať, najskôr ho chváľte a ďakujte mu za všetko dobré vo vašom živote, aby ste mu prejavili vďaku.
 2. 2
  Požiadajte Boha konkrétne o to, čo chcete. Povedzte Bohu, čo chcete alebo potrebujete, a požiadajte ho, aby to za vás zabezpečil. Upresnite svoju požiadavku. Aj keď Boh vie, čo chceš a potrebuješ, chce, aby si ho o to požiadal. Boh môže odpovedať na neurčité modlitby, ale byť konkrétny vytvára hlbšie puto medzi vami a Ním.
  • Ak budete konkrétni, nezaručuje to, že Boh odpovie na vašu žiadosť tak, ako chcete. Môže mať pre vás iné plány.
  • Povedzte Bohu: „Tento mesiac ubližujem kvôli peniazom za prenájom kvôli účtom za lekára. Dovoľte mi, aby som si v práci vyzdvihol nejaké hodiny navyše, aby som mohol platiť nájom.“
  • Pamätaj, že Boh ti nedá niečo, čo by bolo proti jeho vôli. Skontrolujte svoje srdce a skontrolujte Bibliu, aby ste zistili, či to, o čo prosíte, je proti Jeho vôli.
 3. 3
  Pozvite Boha, aby pracoval tak, ako chce. Aj keď môžeš mať od Boha veľa konkrétnych vecí, ďalšou dobrou vecou, ktorú sa treba modliť, je, aby sa Jeho vôľa stala vo vašom živote. Požiadajte ho, aby sa hýbal a používal vás, ako chce, nielen ako chcete. Poproste ho, aby vám pomohol chcieť veci, ktoré pre vás chce.
  • Výhody modlenia sa týmto spôsobom sú veľa. Aj keď možno vieš presne, čo chceš, Boh môže mať pre teba oveľa viac, ako by si mohol myslieť. Ak požiadate iba o to, čo chcete, môžete prísť o väčšie požehnanie.
  • Povedzte Bohu: „Pane, naozaj chcem tento mesiac nastúpiť do novej práce, ale viem, že by si počas tejto doby mohol pre mňa pripraviť niečo viac. Modlím sa, aby si mi ukázal svoje plány, aj keď to nie je t presne to, čo chcem.“
 4. 4
  Vyzývaj boha, aby sa poponáhľal s odpoveďou na tvoju žiadosť. Ak prosíte Boha o niečo, pravdepodobne chcete, aby konal rýchlo. Byť úprimný k Bohu znamená povedať mu, že chceš, aby rýchlo pracoval. Je na svoj vlastný čas, takže sa to nemusí stať rýchlosťou, akú chcete. Stále je dobré požiadať ho, aby sa poponáhľal, pretože ste úprimní v tom, čo chcete.
 5. 5
  Na záver slovami „v Ježišovom mene.“ Biblia učí, že meno Ježiša Krista je mocné. Zakaždým, keď sa modlíte, najmä však keď o niečo žiadate, ukončite slovami: „Modlím sa to v Ježišovom mene.“ Toto uznáva, že Boh prechádza Ježišom a že Ježiš je mocný.
  • Toto nie je ako hovoriť čarovné slová a nemalo by sa to používať ako spôsob, ako využiť Božie požehnanie. Je to jednoducho spôsob, ako ukázať, že sa podriaďujete Božej vôli skrze Krista.
Ako Ho o niečo požiadate
Ak ste nikdy nezačali čítať Božie slovo a nasledovať Ježiša, je to dobrý krok predtým, ako Ho o niečo požiadate.

3. časť z 3: Čakanie na Boha, aby odpovedal na vašu modlitbu

 1. 1
  Buďte trpezliví a čakajte, až boh začne pracovať. Pamätajte, že Boh pracuje na inej časovej osi ako vy. Ak neodpovie tak rýchlo, ako si dúfal, nevzdávaj ho. Počkajte na Jeho načasovanie a nezabudnite, že môže existovať dôvod, prečo neodpovie tak rýchlo, ako by ste chceli.
 2. 2
  Chváľte ho ďalej. Počas čakania na vypočutie Božej odpovede na tvoju modlitbu si ho musíš stále ctiť a chváliť. Je dôležité byť vďačný a uctivý, aj keď ste ešte nedostali to, čo chcete. Ak Ho chválite iba vtedy, keď koná, ako chcete, vaša chvála nemusí byť skutočná.
 3. 3
  Verte, že boh bude konať podľa jeho vôle. Ak neveríte, že Boh má moc konať, vaša modlitba stráca moc. Musíte veriť, že vás počul a bude konať na základe svojej vôle. Ak vaša žiadosť zodpovedá Jeho plánu, splní to, čo chcete, ale nezabudnite, že Boh nie vždy odpovedá tak, ako by ste chceli.

Otázky a odpovede

 • Pomôže mi Boh s problémom, ktorý som vytvoril?
  S najväčšou pravdepodobnosťou! Boh si osobitne všimne, keď sme schopní vidieť problémy, ktoré sme vytvorili alebo sme im pomohli vytvoriť, a ešte viac si ich všimneme, keď sa pokúsime tieto problémy napraviť sami. Porozprávaj sa s Bohom o svojom probléme, on ho počúva. Bez ohľadu na to, aké veľké alebo malé si to myslíte, Bohu to záleží a urobí všetko, čo je v jeho pláne, aby pomohol.
 • Viem, že Boh pozná moje potreby. Prečo však, keď sa modlím za tieto potreby, neexistuje odpoveď, zvlášť keď je jediný, ktorý môže pomôcť?
  Nemôžete zaručiť, že odpovie. Pomysli na to, že ak tvoja modlitba nebude zodpovedaná, je najlepšie nechať ju nezodpovedanú.
 • Ako môžem požiadať Boha o peniaze?
  Pán naozaj nefunguje tak, že pýtať si od Boha peniaze ťa asi nikam nedostane. Boh tiež nie je džin. Namiesto toho požiadajte o veci, ktoré potrebujete / chcete, a nechajte Boha, aby vám poskytol spôsob, ako ich získať. Modlite sa v Ježišovom mene a navrch vložte niekoľko „Amen“. Nesľubujem, že sa vaša modlitba splní, ale môžem povedať, že bude vyslyšaná a Pán vám vždy poskytne to, čo potrebujete. PS: Keď sa dvaja alebo viacerí ľudia modlia za to isté, je to pre Pána skutočne dlhá cesta, rovnako aj keď sa modlíte za druhých alebo ak zahrniete potreby / priania druhých, Pán počúva dôkladnejšie (Matúš 6:26) -34).
 • Prečo niekedy strácame odvahu modliť sa?
  Stratíme vieru, pretože sme smrteľníci. Boha nemôžeme pochopiť. Píše záhadným spôsobom a robí veci dobre, nikdy im nerozumie. Musíme však nikdy nezabudnúť, že nás miluje, má s nami plán a že sa nás nevzdal!
 • Ako môžem pomôcť človeku zostať pozitívnym, keď čelí mnohým výzvam?
  Ak je človek kresťanom, môžete spomenúť príslušné posilňujúce biblické verše a spojiť ich príbeh s niektorými biblickými postavami, ako je napríklad Job alebo o tom, ako s nimi Boh bol počas všetkých týchto výziev. Len im povedzte, že bez ohľadu na výzvy, všetko funguje dobre pre dobro tých, ktorí milujú Pána, a že výzvy majú posilňovať ich vieru. Ak osoba nie je kresťanom, budete sa musieť s ním stretnúť tam, kde je, povedať prívetivé slová a modliť sa za neho.
 • Požiadal som Boha o prácu a nedostal som žiadnu odpoveď, čo mám robiť?
  Stále sa modlite a nezabudnite požiadať Boha o múdrosť a odvahu pokračovať v hľadaní práce. Majte trpezlivosť a vieru v to, že ak budete naďalej pozitívni a budete sa snažiť ďalej, nakoniec sa zamestnate.
 • Môže Boh vyliečiť demenciu môjho manžela?
  Matúš 17:20 - "Povedal im:, Pre vašu malú vieru. Lebo skutočne vám hovorím, že ak máte vieru ako zrnko horčičného semena, budete hovoriť na túto horu: 'Pohybujte sa odtiaľto tam. „a bude sa to hýbať a pre vás nebude nič nemožné.“ „Majte prosím vieru v Pána Ježiša a modlite sa. Dokáže v našom živote zázraky.
 • Čo odo mňa Boh očakáva?
  Boh „neočakáva“ veci, ale chce, aby všetci boli k sebe navzájom úctiví, modlili sa a chodili do kostola, konali láskavé a milodary atď. Všetko je to v Biblii.
 • Dá mi Boh stále krásne telo, ak oň požiadam?
  Nie, pretože márnosť je hriech a Boh vám v hriechu nepomôže. Mali by ste prosiť Boha o veci, ktoré potrebujete, alebo veci, ktoré potrebujú iní ľudia, nie o veci, ktoré chcete. Každý je svojim spôsobom krásny. Zamerajte sa na svoju vieru a svoju vnútornú krásu a Boh vás odmení.
 • Mám sa modliť k Bohu, aby som zistil, či niekoho milujem?
  Vaša láska k Bohu by mala byť nad všetkými ostatnými. Pán ťa stvoril, zem, po ktorej kráčaš, nebesia hore a všetko medzi tým. Po druhé, musíte milovať svojich blížnych, rovnako ako vy seba. Môžem vám povedať z prvej ruky, že je to VEĽMI ťažké, ale mali by ste sa o ne usilovne usilovať. Pokiaľ ide o milostný záujem, Boh nie je čarovná 8-loptička. „Milujete“ kohokoľvek, koho „milujete“, a to z akýchkoľvek dôvodov. Zároveň sa o všetkom vo svojom živote poraďte s Bohom, budete radi, že ste to urobili (Marek 12: 30-31).

Komentáre (8)

 • lafayette52
  Naučil som sa, že meditácia je veľmi dôležitý čin, ktorý môže prehĺbiť niečiu vieru a posilniť vzťah medzi človekom a Bohom.
 • tothovaoliver
  Celé sedenie na tému „Ako sa rozprávať s Bohom“. Keď som si prečítal túto časť, okamžite som začal mať dôveru v rozhovor s Bohom v modlitbe. ĎAKUJEM BOHU A ZA TOHO ČLÁNKU WIKI.
 • eldora36
  To je neuveriteľné; ďakujem Ježišovi!
 • schneiderhanna
  Fungovalo to tak dobre. Bál som sa o svoju budúcnosť a o to, ako som ju zničil svojimi strašnými hriechmi.
 • maximo58
  Dodalo mi to útechu a nádej.
 • htothova
  Veľmi dobre mi to pomohlo a vážim si to.
 • siennafox
  Doprajte viac porozumeniu modlitby, ako buďte ohľaduplní a úprimní sami k sebe vo svojich želaniach a potrebách.
 • rowebirdie
  Veľmi mi to pomohlo. Nevedela som sa správne modliť, tak som sa niečo naučila.
Súvisiace články
 1. Ako vniesť do života človeka správnu kvalitu?
 2. Ako žiť podľa vlastných predstáv?
 3. Ako sa stať osvieteným?
 4. Ako byť stoický?
 5. Ako byť človekom
 6. Ako byť svojim vlastným životným trénerom?
FacebookTwitterInstagramPinterestLinkedInGoogle+YoutubeRedditDribbbleBehanceGithubCodePenWhatsappEmail