Podmienky používania

Platné od 31. marca 2020

Autorské práva

© 2024 Slesk. Všetky práva vyhradené.

Táto webová stránka je publikovaná a udržiavaná spoločnosťou Slesk. („My“). Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky texty na tejto webovej stránke sú chránené autorskými právami. Reprodukcia materiálov nachádzajúcich sa na týchto stránkach v akejkoľvek podobe bez výslovného súhlasu je zakázaná. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našimi podmienkami, takže si ich pozorne prečítajte. Ak nesúhlasíte s našimi podmienkami, nemáte povolený prístup alebo používanie týchto služieb.

Obmedzenie zodpovednosti

Táto webová stránka a všetky informácie, obsah, materiály a ďalšie služby sprístupnené prostredníctvom tejto webovej stránky sú poskytované spoločnosťou Slesk „ako sú“. Spoločnosť Slesk neposkytuje nijaké výslovné ani implicitné vyhlásenia ani záruky. Obsah a informácie poskytované prostredníctvom našich služieb slúžia iba na informačné účely. Nezaručujeme presnosť, úplnosť alebo kvalitu informácií. Nie sme zodpovední za akékoľvek chyby, opomenutia alebo nepresnosti v informáciách. Je vašou zodpovednosťou overiť si, či sú informácie vhodné na použitie. Máme právo podniknúť ktorékoľvek z nasledujúcich krokov kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu bez predchádzajúceho upozornenia:

  • obmedziť alebo ukončiť váš prístup k všetkým alebo k akejkoľvek časti našich služieb;
  • zmeniť alebo prerušiť všetky alebo časť našich služieb;
  • odstrániť akýkoľvek obsah, ktorý je k dispozícii na našich stránkach;

Služby tretích strán

Služba môže obsahovať odkazy na webové stránky a služby tretích strán, ktoré nie sme vlastnené ani kontrolované nami. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek takéto stránky, informácie, materiály, produkty alebo služby tretích strán. Ak vstúpite na takúto webovú stránku, urobíte tak na svoje vlastné riziko.

Reklama

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať reklamu. Akékoľvek rokovania s inzerentmi nájdené na našej webovej stránke alebo účasť na nich, vrátane platby a dodania súvisiaceho tovaru alebo služieb a akékoľvek ďalšie podmienky, záruky alebo vyhlásenia spojené s takýmito obchodmi, sú výlučne medzi vami a takýmto inzerentom. Súhlasíte s tým, že spoločnosť Slesk nebude zodpovedná ani zodpovedná za akékoľvek straty alebo škody akéhokoľvek druhu, ktoré vzniknú v dôsledku akýchkoľvek takýchto obchodov alebo v dôsledku prítomnosti takýchto inzerentov na tomto webe. Táto webová stránka využíva služby Google, čo je služba tretej strany, ktorú nemáme pod kontrolou.

Povolenie na použitie tejto webovej stránky

Poskytujeme vám obmedzené, nevýhradné a odvolateľné právo na prístup a používanie Služieb pre vaše osobné použitie. Nesmiete:

  • Zneužívajte webovú stránku alebo jej služby, napríklad zásahom do webových stránok alebo ich služieb alebo prístupom k nim pomocou inej metódy, ako je výslovne uvedené.
  • používať túto webovú stránku akýmkoľvek spôsobom, ktorý spôsobí poškodenie webovej stránky alebo zhoršenie prístupnosti webovej stránky; alebo akýmkoľvek spôsobom, ktorý je nezákonný alebo škodlivý;
  • používať služby na porušovanie autorských práv, patentov, ochranných značiek alebo iných vlastníckych práv tretích strán;
  • zverejňovať alebo inak poskytovať obsah, ktorý obťažuje, zneužíva alebo sa vyhráža akejkoľvek inej osobe alebo ktorý obsahuje obscénny obsah;
  • ďalej predávať alebo distribuovať služby úplne alebo čiastočne;
  • publikovať akúkoľvek časť obsahu inde;
  • narúšať používanie služieb pre iných ľudí;

Lekárske informácie

Akýkoľvek medicínsky súvisiaci obsah, ktorý sa nachádza na tejto stránke, nemá predstavovať lekársku pomoc ani pokyny pre lekársku diagnostiku alebo liečbu. Články na tomto webe nenahrádzajú odbornú lekársku pomoc. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa zdravotného stavu alebo liečby vždy vyhľadajte radu lekára alebo iného kvalifikovaného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Pravidlá zverejňovania

Sme veľkými fanúšikmi kvalitnej a originálnej tvorby autorov. Prijímame dobre napísané články overené na základe skutočností a založené na znalostiach. Pred zverejnením bude musieť každý príspevok prejsť kontrolou našich redaktorov. Okrem kontroly plagiátorstva musí byť pred zverejnením na webovej stránke potvrdený všetok obsah.

FacebookTwitterInstagramPinterestLinkedInGoogle+YoutubeRedditDribbbleBehanceGithubCodePenWhatsappEmail