Ako oživiť vybitú batériu notebooku?

Ak chcete oživiť batériu prenosného počítača, ktorá sa nevybíja, začnite odpojením prenosného počítača, aby sa nenabíjal. Potom ho nechajte zapnutý, kým sa batéria úplne nevybije. Potom nechajte prenosný počítač odpojený od zásuvky najmenej 3 hodiny, aby ste sa presvedčili, že je úplne vybitý. Nakoniec ho znova zapojte a nechajte nabíjať najmenej 48 hodín bez prestávky, čo by malo zlepšiť jeho celkovú výdrž batérie. Ak sa chcete dozvedieť, ako oživiť nellítiovú batériu do prenosného počítača, ktorá sa nenabíja, čítajte ďalej!

Ak chcete oživiť batériu prenosného počítača
Ak chcete oživiť batériu prenosného počítača, ktorá sa nevybíja, začnite odpojením prenosného počítača, aby sa nenabíjal.

Táto príručka vás naučí, ako obnoviť životnosť batérie prenosného počítača. Aj keď môžete urobiť niekoľko vecí, aby ste predĺžili životnosť batérie, pre optimálny výkon je potrebné batérie do počítača vymeniť každé 2 až 3 roky. Majte tiež na pamäti, že ak má váš laptop lítiovú batériu, zmrazenie alebo opakované úplné vybitie batériu ešte viac poškodí.

Časť 1 zo 4: Oživenie batérie typu NiMH alebo NiCd v mrazničke

 1. 1
  Uistite sa, že nemáte lítiovú batériu. Aby táto metóda fungovala, vaša batéria musí byť buď nikel-kovový hybridný (NiMH) alebo nikel-kadmiový (NiCD). Ak použijete tento spôsob s nesprávnou batériou, batéria bude pravdepodobne zničená.
  • Všetky počítače Mac majú lítiové batérie a mnohé moderné počítače so systémom Windows tiež používajú lítiové batérie.
  • Tento postup by ste nemali vykonávať na počítači s nevyberateľnou batériou, pretože pri tom budete buď musieť vybrať batériu (čo môže viesť k zrušeniu záruky na počítač), alebo zmraziť celý počítač (čo zničí váš počítač).
 2. 2
  Vypnite a odpojte prenosný počítač. Predtým, ako sa pokúsite vybrať batériu, musí byť váš prenosný počítač úplne vypnutý a odpojený zo zásuvky, pretože v opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
 3. 3
  Vyberte batériu. Vo väčšine prípadov vyberiete spodnú časť prenosného počítača a vyberiete z nej batériu, aj keď na prenosnom počítači môže byť v spodnej časti umiestnené tlačidlo na uvoľnenie batérie.
 4. 4
  Vložte batériu do vrecka z mäkkej handričky. Budete to chcieť urobiť, aby ste medzi batériu a druhé vrecko, ktoré použijete, pridali vyrovnávaciu pamäť.
 5. 5
  Vložte zabalenú batériu do vrecka na zips. Zaistí sa tým, že batéria pri mrazení nenavlhne.
  • Nepoužívajte na to bežné plastové vrecko, pretože batéria môže v takom vrecku akumulovať vlhkosť.
 6. 6
  Nechajte batériu v mrazničke 10 hodín. Ak tak urobíte, poskytne batérii dostatok času na obnovu aspoň časti jej životnosti.
  • Batériu môžete nechať vloženú maximálne 12 hodín, ale necháte ju dlhšie, môže dôjsť k vytečeniu batérie.
 7. 7
  Nabite batériu. Keď je batéria dostatočne dlho v mrazničke, môžete ju vybrať, v prípade potreby vysušiť, nechať zahriať na izbovú teplotu a potom znova zapojiť do prenosného počítača. Odtiaľ by ste mali byť schopní nabiť batériu.
  ODBORNÁ TIP

  Vybitú batériu prenosného počítača môžete ľahko vymeniť. Ak nemôžete oživiť batériu, môžete si kúpiť novú už za 11€

Časť 2 zo 4: Rekalibrácia batérie prenosného počítača

 1. 1
  Vedieť, kedy použiť túto metódu. Ak indikátor batérie počítača už nezobrazuje správne množstvo nabitia, budete chcieť batériu prenosného počítača kalibrovať.
  • Ak napríklad indikátor batérie hovorí, že máte 50 percent nabitia, ale počítač sa krátko potom vypne, mali by ste batériu znova kalibrovať.
 2. 2
  Nabite batériu na 100 percent. Nechajte nabíjačku počítača zapojenú, kým batéria nedosiahne bod „Plne nabité“.
 3. 3
  Odpojte prenosný počítač. Ak to chcete urobiť, vyberte stranu nabíjačky z kábla nabíjačky.
  • Nikdy najskôr neodpájajte nabíjačku zo zásuvky v stene, pretože opätovné zapojenie, keď je nabíjačka pripojená k prenosnému počítaču, môže poškodiť váš počítač.
 4. 4
  Zapnite prenosný počítač, kým sa batéria úplne nevybije. Počítač môžete nechať zapnutý, kým sa nevybije batéria, ale vybíjanie batérie urýchli streamovanie videa alebo iný proces náročný na batériu.
 5. 5
  Nechajte prenosný počítač odpojený od siete ďalšie 3 až 5 hodín. Tým sa zabezpečí, že sa fantómové nabíjanie batérie úplne vybije, než budete pokračovať.
  • Pri lítiovej batérii tento krok preskočte.
 6. 6
  Začnite nabíjať batériu. Ak to chcete urobiť, znova zapojte nabíjačku počítača. Akonáhle batéria opäť dosiahne 100 percent, mala by byť kalibrovaná.
Môže byť batéria prenosného počítača taká vybitá
Môže byť batéria prenosného počítača taká vybitá, že počítač nebude fungovať, aj keď je zapojený do napájania?

Časť 3 zo 4: Úplné dobitie

 1. 1
  Túto metódu vykonajte, ak sa vám batéria vybíja príliš rýchlo. Ak sa batéria vášho prenosného počítača náhle vybíja rýchlejšie ako predtým, problém sa dá vyriešiť jednorazovým vykonaním tejto metódy.
  • Túto metódu nechcete vykonávať príliš často; úplné vybitie a následné opakované nabitie väčšiny batérií do prenosných počítačov môže znížiť celkovú životnosť batérie o 30 percent.
 2. 2
  Odpojte prenosný počítač. Ak to chcete urobiť, vyberte nabíjačku z nabíjacieho portu prenosného počítača.
  • Nikdy neodpájajte sieťovú zásuvku nabíjačky najskôr, pretože opätovné zapojenie nabíjačky k prenosnému počítaču môže poškodiť váš počítač.
 3. 3
  Zapnite prenosný počítač, kým sa batéria úplne nevybije. Môžete jednoducho nechať počítač zapnutý, kým sa nevybije batéria, ale streamovanie videa alebo spustenie iného postupu náročného na batériu vybíjanie batérie urýchli.
 4. 4
  Nechajte prenosný počítač samotný asi 3 hodiny. Tým sa zabezpečí, že batéria bude úplne vybitá, než budete pokračovať.
  • Tento krok preskočte, ak máte lítiovú batériu.
 5. 5
  Začnite nabíjať batériu. Ak to chcete urobiť, znova zapojte nabíjačku počítača.
  • Tento proces bude účinnejší, ak necháte prenosný počítač čo najdlhšie vypnutý.
 6. 6
  Nechajte batériu nabíjať 48 hodín. Počas tejto doby môžete počítač používať, ale uistite sa, že je zapojený najmenej dva dni bez prestávky. Zaistíte tým úplné nabitie batérie, čo môže viesť k predĺženiu jej celkovej životnosti.

Časť 4 zo 4: Starostlivosť o použité batérie

 1. 1
  Vyhnite sa vybíjaniu batérie pod 20 percent. Úplné vybitie batérie prenosného počítača môže spôsobiť, že sa životnosť batérie zníži o 30 percent po 300 až 500 vybíjaniach, zatiaľ čo vybitie na 50 percent vyžaduje viac ako 1000 vybití, než batéria stratí porovnateľné množstvo svojej životnosti.
  • V ideálnom prípade batériu prenosného počítača vybijete iba na približne 20 percent. To umožní viac ako 2000 vypúšťanie než trafíte 70 percent životnosť batérie značku.
  • Aby bola batéria v dobrom stave, nechajte ju približne raz za mesiac vybiť na približne 20%. To umožňuje zmiešanie chemikálií vo vnútri batérie, takže v skutočnosti vydrží dlhšie, ako keby ste nechali notebook stále zapojený.
 2. 2
  Dbajte na to, aby sa váš počítač príliš nezahrial. Teplo môže jednak zabrániť efektívnej prevádzke vašej batérie, jednak spôsobiť poškodenie samotnej batérie. Ak prenosný počítač prevádzkujete v teplom prostredí, uistite sa, že nie sú zablokované jeho vetracie otvory.
  • Prenosný počítač môžete tiež položiť na rovný a chladný povrch, napríklad na stôl; neintuitívne, používanie prenosného počítača v lone môže brániť správnemu obehu a telesná teplota môže tiež zvýšiť celkovú teplotu prenosného počítača.
 3. 3
  Batérie skladujte v správnych podmienkach. Ak budete notebook skladovať, môžete zaistiť, aby si batéria zachovala väčšinu svojej životnosti, a to tak, že ho úplne nabité uložíte na miesto, ktoré bude v rozmedzí 20°C až 25°C (alebo 20°C až 25°C).
  • Batérie môžu byť v tomto stave skladované niekoľko mesiacov, než je potrebné ich nabiť.
  • Lítiové batérie nikdy neskladujte na iné ako 100 percentné nabitie.
 4. 4
  Pri hrách alebo úpravách zvážte vybratie batérie. Ak má váš prenosný počítač vyberateľnú batériu, odpojenie a ponechanie počítača zapojeného do nabíjačky pri vykonávaní náročných činností systému, ako je hranie hier alebo úpravy videa, môže zabrániť tepelnému poškodeniu batérie.
  • Teplo môže skrátiť životnosť batérie, takže je to optimálny krok, ak často používate prenosný počítač na činnosti s vysokým výkonom.
Výmena lítiových článkov vo vnútri je neuveriteľne nebezpečné-nikdy batériu prenosného počítača
Rozobratie batérie prenosného počítača a výmena lítiových článkov vo vnútri je neuveriteľne nebezpečné-nikdy batériu prenosného počítača nerozoberajte.

Tipy

 • Ak sa batéria nenabíja, skontrolujte sieťový adaptér a nabíjací port. Majú tendenciu sa rýchlejšie opotrebovávať ako samotná batéria.
 • Batérie prenosného počítača nakoniec vybijú. Ak tieto metódy nefungujú, budete si musieť kúpiť novú batériu. Batérie je možné zakúpiť online aj v technologických obchodoch, ako je napríklad Best Buy.
 • Pri pravidelnom používaní sa snažte nenechať batériu úplne vybiť. Ak vidíte „upozornenie na vybitú batériu“, zapojte ho do zásuvky, aby sa predĺžila životnosť batérie.
 • Lítiové batérie môžu prejsť do režimu „Spánok“, ak ich necháte úplne vybité príliš dlho. Ak sa to stane, batériu môžete spravidla vziať do technického oddelenia, aby ju profesionálne „zobudil“ zdroj napájania.
 • Ak je batéria vášho notebooku vybitá a nemôžete ihneď získať novú, zapojte prenosný počítač a používajte ho ako stolný počítač, kým batériu nevymeníte.
Ak je batéria vášho notebooku vybitá
Ak je batéria vášho notebooku vybitá a nemôžete ihneď získať novú, zapojte prenosný počítač a používajte ho ako stolný počítač, kým batériu nevymeníte.

Varovania

 • Nevkladajte batériu do mrazničky bez bezpečného zabalenia, pretože môže priťahovať vodu a ľad, ktoré môžu spôsobiť poškodenie.
 • Metódu mrazenia vykonávajte iba s batériami NiCD alebo NiMH. Ak to vyskúšate na lítiovej batérii, životnosť batérie sa zhorší.
 • Rozobratie batérie prenosného počítača a výmena lítiových článkov vo vnútri je neuveriteľne nebezpečné-nikdy batériu prenosného počítača nerozoberajte.

Otázky a odpovede

 • Ak je batéria vybitá, je najlepšie ju vybrať?
  Metóde v tomto článku môžete dodať nový život batérii NiMH alebo NiCD. Ak je batéria vybitá a táto metóda nefunguje, môžete ju vybrať a nahradiť novou.
 • Čo môžem urobiť, aby batéria môjho notebooku vydržala dlhšie?
  Každá batéria musí prejsť vybíjacím cyklom, až na 20%, a potom zálohovať až na 100%. V opačnom prípade sa chemikálie vo vnútri batérie nezmiešajú a batéria nebude správne fungovať.
 • Čo mám robiť, ak je prenosný počítač zapojený, ale nenabíja sa?
  Vymeňte batériu. Ak chcete prenosný počítač používať na striedavý prúd, vyberte batériu. Notebook bude fungovať dobre aj bez batérie na striedavý prúd. Batériu zapojte iba podľa potreby, aby sa nabila. (Batériu neskladujte vo vybitom stave. Najprv ju nabite.)
 • Batéria môjho notebooku je úplne vybitá, ani sa nezapne. Mám niekoľko dôležitých údajov, ktoré musím skopírovať. Môže to trvať maximálne 15 minút. Čo mám robiť?
  Nabíjačku môžete napájať z akéhokoľvek notebooku bez batérie. Poskytne rovnakú energiu ako jeho batéria.
 • Môže byť batéria prenosného počítača taká vybitá, že počítač nebude fungovať, aj keď je zapojený do napájania?
  Batériu prenosného počítača je možné vybiť natoľko (a tak dlho), že stratí „pamäť“ kvôli nabíjaniu. Odporúčame tieto metódy pred hodením uteráka vyskúšať.
 • Moja batéria je „zapojená, nabíja sa“, ale nabitie je nula percent. Čo môže byť zlé?
  Batéria prenosného počítača je vybitá.
 • Pripojím nabíjačku, ale nenabíja sa a nezapne sa. Pomôžte mi nájsť riešenie.
  Ak sa vám batéria nenabíja, pravdepodobne to znamená, že je vybitá alebo je nabíjačka nejako pokazená.
 • Čo mám robiť, ak môj systémový displej nerozpozná batériu?
  Vypnite systém a uistite sa, že je batéria správne umiestnená v pozícii pre batériu. Skúste vybrať batériu a znova ju pripojiť.
 • Môj počítač je na 0% nabitý nabíjačkou. Ako dlho bude trvať, kým bude neskoro na výmenu batérie?
  Nikdy by nemalo byť neskoro, pokiaľ vaša nabíjačka funguje. Percentuálny podiel je zvyčajne iba percentuálnym údajom z vašej batérie a nie je údajom o napájaní, ktoré váš počítač získava priamo z nabíjačky.
 • Aký je princíp?
  Toto je naozaj o chémii. Keď batéria zamrzne, domény, ktoré boli v batérii pôvodne zarovnané, sa zblížia a stanú sa jednou. Budú teda schopní viesť elektrický prúd.
Nezodpovedané otázky
 • Aký je postup pri obnove lítiovej batérie?
 • Čo mám robiť, ak sa prenosný počítač nezapne, keď je batéria vložená, ale keď je zapojený do nabíjačky, funguje dobre?
 • Môžem ešte opraviť batériu prenosného počítača, keď je úplne vybitá?

Komentáre (4)

 • zachary20
  Metóda mrazničky je novou informáciou pre môj Dell Vostro. Idem to skúsiť.
 • sporersantos
  Tento článok nie je taký nápomocný. Je to nanajvýš takmer bezcenný proces medzery. Ušetrite čas a zaobstarajte si novú batériu na eBay.
 • breanne69
  Pokúsime sa omladiť batériu prenosného počítača, aby ste zistili, či je dôvod, prečo je počítač vybitý, aj keď je zapojený. Vďaka za informácie.
 • dcox
  Stále som posadnutý tým, že to neznášam, keď to beží. Toto pomáha.
Súvisiace články
 1. Ako si teraz stiahnuť Geforce?
 2. Ako otestovať rýchlosť USB na PC alebo Mac?
 3. Ako rozdeliť kartu SD?
 4. Ako odstrániť vírus z jednotky Flash?
 5. Ako získať viac voľného miesta v službách cloudového úložiska?
 6. Ako nastaviť sono na iphone alebo ipad?
FacebookTwitterInstagramPinterestLinkedInGoogle+YoutubeRedditDribbbleBehanceGithubCodePenWhatsappEmail