Ako sa vysporiadať s kontrolným šialencom?

Je frustrujúce byť v blízkosti niekoho, kto má rád všetko pod kontrolou, ale zachovanie pokoja a vyhýbanie sa osobe, ak je to potrebné, vám môže pomôcť konštruktívne zvládnuť situáciu. Pokúste sa zostať asertívny, kedykoľvek budete s touto osobou jednať. Hovorte rovnomerným tónom a dajte im jemne vedieť, že nebudete tolerovať, ak vás budú neustále šéfovať. Vždy buďte čo najpokojnejší, kedykoľvek komunikujete s kontrolným šialencom. Zhlboka sa nadýchnite, ak vám niečo pôjde ťažko, a buďte trpezliví, ako môžete, pretože rozčuľovanie alebo hnev len podporia ich správanie. Ak sa s touto osobou obzvlášť ťažko vyrovnáva, jednoducho sa jej snažte vyhnúť a vyhýbajte sa mu. Je to lepšie ako stratiť chladnú hlavu a obom vám to poskytne čas na upokojenie. Ak chcete získať ďalšie nápady, ako sa vysporiadať s kontrolným šialencom, napríklad ako reflektovať svoje vlastné tendencie, čítajte ďalej.

Ako sa mám vysporiadať s kontrolným podivínom
Ako sa mám vysporiadať s kontrolným podivínom, ktorý má vo vrecku niekoho iného dôležitého?

Byť okolo kontrolného šialenca nie je nikdy ľahké ani príjemné, či už máte do činenia s panovačnou najlepšou priateľkou, mikromanažérskou šéfkou alebo staršou sestrou, ktorá chce, aby bolo všetko urobené tak, ako má. Sú však chvíle, keď nemôžete danej osobe len tak uniknúť a potrebujete sa naučiť, ako sa vyrovnať s jej správaním, aby ste si nakoniec nevytrhali všetky vlasy. Pokiaľ ide o zaobchádzanie s kontrolným šialencom, je to všetko o tom, zachovať pokoj, porozumieť tomu, odkiaľ toto správanie pochádza, a vyhnúť sa situácii, keď môžete. Ak chcete vedieť, ako sa vysporiadať s kontrolným šialencom, prečítajte si krok 1, ako začať.

Časť 1 zo 4: pochopenie potreby kontroly

 1. 1
  Pochopte, čo robí človeka kontrolným šialencom. Ľudia postihnutí touto tendenciou majú potrebu kontrolovať výsledky a často aj iní ľudia. Cítia sa mimo kontroly a snažia sa ovládať niekoho iného. Majú strach zo zlyhania, najmä zo svojho vlastného, a z toho, že nedokážu odhadnúť dôsledky, keď sa niečo pokazí. Existuje jadro strachu alebo obáv z vlastných obmedzení (často nepreskúmaných), obavy z nerešpektovania a nedôvera v schopnosť ostatných robiť to, čo od nich žiadajú.
  • Kontrolný šialenec nemôže veriť, že niekto bude robiť lepšiu prácu, ako bude. A vo veku, keď nám neustále hovoria, čo máme robiť, bez toho, aby nám bolo úplne povedané, prečo (myslite na všetky pravidlá, výčitky a varovania, ktorými sa denne riadime), kontrolný podivín rád vkročí do medzery a javí sa ako jediná autorita v okolí., bez ohľadu na to, či majú dostatočné znalosti o skutočnostiach (a bohužiaľ, často ich nemajú).
  • Medzi základné vlastnosti ovládajúcej alebo panovačnej osoby patrí nedostatok dôvery v druhých, potreba kritiky, pocit nadradenosti (arogancia) a záľuba v moci. Môžu mať tiež pocit, že si zaslúžia veci, ktoré by si iní ľudia možno nezaslúžili, a môžu mať pocit, že nepotrebujú tráviť čas ani prejavovať úctu druhým.
 2. 2
  Zistite, či ovládajúca osoba potrebuje odbornú pomoc. Niekedy je človek iba kontrolným čudákom, ale sú chvíle, keď potreba kontroly prekračuje rámec nepríjemnej osobnostnej vlastnosti. Ovládajúci alebo panovační ľudia môžu trpieť poruchou osobnosti (možno narcistickou poruchou osobnosti alebo antisociálnou poruchou osobnosti), ktorá pramení zo skúseností z detstva/ranej dospelosti, ktoré nedokázali s prehľadom objasniť. Ak má panovačný človek skutočnú poruchu osobnosti, potom sa s ním najlepšie vysporiada tak, že mu poskytne pomoc.
  • Ak máte podozrenie, že je to tak, potom by presnú poruchu musel identifikovať odborník. Mali by ste si však byť vedomí toho, že prinútiť niekoho, kto má rád kontrolu, akceptovať, že potrebuje také hodnotenie, bude ťažké. V konečnom dôsledku si tento človek musí uvedomiť svoje kontrolné tendencie a chcieť s nimi niečo urobiť. Väčšina ľudí, ktorí ovládajú a sú panovační, dáva prednosť obviňovaniu ostatných zo svojich problémov.
  • Okrem toho nemusíte byť vždy v postavení, aby ste šéfovi odporučili odbornú pomoc. Ak je táto osoba napríklad šéfom alebo starším dospelým vo vašej rodine, možno nie ste v najlepšej pozícii, aby ste niečo také navrhli.
 3. 3
  Pochopte, ako ovládajúca osoba ovplyvňuje ostatných. Bossy alebo ovládajúci ľudia znejú ako trvale nekompromisný rodič. Môžu používať výrazy ako „Urob to teraz!“, „Ja som šéf, rob, čo hovorím“ alebo „Choď do toho!“, Bez toho, aby sa pekne pýtal alebo používal iné spôsoby. Ak sa okolo tejto osoby cítite vždy detsky, je to fér, že sa táto osoba snaží ovládať vás a/alebo situáciu. Táto osoba môže ignorovať vaše schopnosti, skúsenosti a práva, pričom radšej urobí dojem na svoje schopnosti ako na tie vaše. Kontrolujúci typ má tendenciu myslieť si, že majú právo šéfovať druhým okolo a byť zodpovední. To im pomáha cítiť sa lepšie.
  • Dokonca aj v situáciách, keď má táto osoba nad vami autoritu (napríklad ako učiteľ, vynucovací úradník alebo šéf), ovládacie tendencie sa odhaľujú spôsobom, akým používa moc. Ak sú neúctiví, arogantní v tóne, dotieraví a diktátorskí, je to dobré znamenie, že sa osoba ovláda, a nie požaduje, vyjednáva a rešpektuje. Ľudia na vrcholových pozíciách robia dobrých vodcov alebo manažérov iba vtedy, ak rešpektujú ostatných pod ich vedením. To zahŕňa vedenie príkladom alebo návrhom, dôveru vám a delegovanie zodpovednosti na vás.
 4. 4
  Uvedomte si, že aj „milí“ ľudia môžu byť panovační alebo ovládajúci. Toto je typ osobnosti, ktorý „otravuje“ a trvá na tom, že „ak neurobíte X, obloha sa zrúti“; to sa vám môže povedať sladko, s očakávaním, že budete vďační za nepríjemné pripomienky. Môžu sa prezentovať ako hlas rozumu, ktorý vám dá vedieť, že ste extrémne nerozumní. Ak sa ocitnete na konci prijímania rozhodnutí, ktoré sa robia bez vášho pričinenia „pre svoje vlastné dobro“, a očakáva sa od vás, že budete potešení, potom sa môžete nachádzať na prijímajúcom konci benígneho diktátora.
  • Mnohému ovládajúcemu človeku chýba empatia a často si väčšinou neuvedomuje (alebo nezaujíma), aký vplyv majú jeho panovačné slová a činy na ostatných. Môže to byť dôsledok neistoty (prejavujúcej sa ako nadradenosť a moc) a nešťastia. Mohlo by to tiež signalizovať úplnú aroganciu.
 5. 5
  Uvedomte si, že vaša hodnota nie je odvodená od tejto osoby. Vždy by ste sa mali považovať za rovnocenného ovládajúcej osobe, aj keď jej správanie naznačuje niečo iné. To je rozhodujúce pre vašu pohodu. Kontrolný podivín, najmä ak je členom rodiny, môže skutočne zmeniť vaše sebavedomie k horšiemu. Bez ohľadu na to, ako hrozne vás tento človek môže občas vyvolávať, pripomeňte si, že jeho alebo jej ovládajúca povaha je jeho problémom, nie vašim. Ak necháte kontrolného šialenca preniknúť do vašej hlavy, potom on alebo ona vyhrá.
  • Pamätajte si, že vy ste ten, kto je racionálny a má rozumné očakávania od toho, čo človek môže a čo nemôže. Nedovoľte, aby vás bezdôvodné túžby inej osoby viedli k tomu, že sa budete akýmkoľvek spôsobom cítiť nedostatočne.
Ako sa vysporiadať s kontrolným šialencom
Ak chcete vedieť, ako sa vysporiadať s kontrolným šialencom, prečítajte si krok 1, ako začať.

Časť 2 zo 4: Konštruktívne reagovať na kontrolného šialenca

 1. 1
  Presadiť sa. Nebude to jednoduché, ak na to nie ste zvyknutí, ale je to zručnosť, ktorú môžete precvičovať a váš panovačný človek je rovnako dobrým cvičným cieľom ako všetky ostatné. Je dôležité, aby si ovládajúca osoba uvedomila, že nebudete tolerovať, ak vám budú šéfovať; čím dlhšie ho necháte kĺzať, tým viac sa stane zavedeným vzorom a predpokladá sa, že ho akceptujete.
  • Oslovte súkromne ovládajúcu osobu a vysvetlite jej svoje obavy. Nerobte z toho verejnú vec.
  • Udržujte konverzáciu zameranú na to, ako na vás vplýva kontrolné správanie; neurážajte osobu tým, že ju budete nazývať panovníkom. Ak máte napríklad pocit, že vám váš šéf vždy hovorí, čo máte robiť, bez toho, aby ste uznávali svoje schopnosti, môžete povedať niečo ako: „V tejto funkcii som pracoval päť rokov a v tejto práci som dobrý. Keď mi však poviete, Aby som vám poskytol výsledky, aby ste mohli všetko prepracovať, mám pocit, že sa prehliadajú moje kvalifikácie a že si môj vstup neváži. V zásade nemám pocit, že by mi bolo dôverované prísť s tým, na čo som dobre vyškolený. robiť a že nie som rešpektovaný. Chcel by som, aby sa s mnou hovorilo a zaobchádzalo sa s ním s rešpektom. “
 2. 2
  Zachovajte pokoj. Je dôležité správať sa pokojne a trpezlivo s kontrolným šialencom, aj keď máte pocit, že vo vnútri kričíte. Hnevať sa jednoducho nefunguje. Tiež môže byť užitočné poskytnúť osobe široké lôžko, keď je zrejmé, že je unavený, vystresovaný alebo sa cíti zle. Ak sa začnete zhoršovať, správanie panovačného človeka bude len intenzívnejšie. Je dôležité zhlboka sa nadýchnuť, vyhýbať sa agresívnemu jazyku a udržiavať hlas vyrovnaný a vyrovnaný.
  • Ak pôsobíte evidentne zhoršene alebo rozrušene, potom táto osoba uvidí, že sa k vám skutočne dostala, čo len podporí správanie.
  • Rozčúlenie alebo hnev spôsobia, že vás panovačný človek bude považovať za slabého a ešte jednoduchšie na ovládanie. Tento dojem nechcete vydávať, alebo z vás ešte viac urobí cieľ.
 3. 3
  Vyhýbajte sa danej osobe, ako len môžete. Niekedy je najlepšie, ak sa tomuto správaniu vyhnete. Aj keď hovoriť s osobou o správaní a o tom, ako sa cítite, môže mu pomôcť porozumieť jeho správaniu a posunúť sa k plánu, ktorý vám pomôže spolupracovať a ľahšie spolu vychádzať, niekedy môžete mať pocit, že to jediné, čo vám zostalo urobiť, je odstrániť sa zo situácie. Samozrejme, závisí to od osoby, ktorej sa pokúšate vyhnúť, ale je potrebné mať na pamäti niekoľko vecí:
  • Ak je to niekto z vašej rodiny, pokúste sa mu vyhýbať. Niekedy sa môže zdať, že neexistuje žiadny príjemný ovládací prvok. Táto osoba vás bude kritizovať vo všetkom a je veľmi ťažké si to nebral osobne. Môže vás to rozzúriť a môže to poškodiť vaše pocity. Najhoršia vec, ktorú môžete urobiť, je bojovať s takou osobou, pretože to jednoducho plytvá svoj čas. Bez pomoci sa nezmenia a ani nemôžu. Pripomeňte si, že toto kontrolné správanie je ich vyrovnávacím mechanizmom a nie je devalváciou vás - je to ich hlboko zakorenený problém, nie váš.
  • Ak sa osobný vzťah stane zneužívajúcim v dôsledku ovládajúceho správania sa osoby, mali by ste vystúpiť a odísť. Povedzte tejto osobe, že si od nej zatiaľ potrebujete oddýchnuť a pokračujte vo svojom živote. Ľudia, ktorí sa uchyľujú k používaniu násilia alebo zneužívajúcich taktík, sa nezlepšia, pokiaľ nevyhľadajú dlhodobú terapiu.
  • Ak ste tínedžer, snažte sa byť príjemní a neustále veľmi zaneprázdnení. Môžete sa držať bokom a vypadnúť z domu športovaním alebo štúdiom a získaním skutočne dobrých známok. Povedzte im, že by ste sa chceli stretnúť alebo porozprávať, ale ste zaneprázdnení štúdiom, hraním, dobrovoľníctvom atď. Vymyslite dobré výhovorky. Potom choďte von a nájdite skutočne milých ľudí, vďaka ktorým sa budete cítiť dobre. Stanovte si vysoké, ale realistické ciele a dosiahnite ich len pre vás.
 4. 4
  Monitorujte úrovne úzkosti ovládajúcej osoby. Kontrolný čudák nemá žiadne zvládacie schopnosti, keď je v strese, a vtedy narazí na ľudí. Veria, že nikto nemôže robiť takú dobrú prácu v niečom, ako on. Zahltia sa, pretože si toho na seba zobrali príliš veľa a potom vyrazia. Snažte sa dávať si pozor na zmeny nálady a byť v strehu. Ak ste si vedomí toho, že úroveň úzkosti u panovníka stúpa, budete vedieť, že bude s väčšou pravdepodobnosťou ovládať.
  • Aktívne si všimnúť, že sa zdá, že sa tento človek vymkne spod kontroly, a ponúknuť pomoc, aby niečo zobral z taniera, môže stačiť na potlačenie šľachetnosti. Môžete si napríklad všimnúť, že keď je váš priateľ v strese, začne byť veľmi šikovný a ovládajúci sa. V deň, keď sa zdá byť maximálne vystresovaný z nadchádzajúcej pracovnej prezentácie, skúste mu dodať morálku tým, že uznáte, ako unavene alebo vystresovane vyzerá, a ubezpečte ho, že bude robiť skvelú prácu. Nepreháňajte to a uvedomte si, že môže stále cvakať, ale uvedomte si, že toto malé uistenie môže pomôcť zbaviť sa niektorých z úzkostného tlaku.
 5. 5
  Hľadaj pozitíva. Zdá sa to nemožné, ale môže to byť veľmi užitočný spôsob , ako znova získať kontrolu, najmä tam, kde vám neostáva nič iné, ako sa s touto osobou denne stretávať. Môžete si myslieť: „Moja šéfka je skutočne ovládajúca a náročná, ale na druhej strane je očarujúca klientmi a prináša veľa obchodov. Je tiež veľmi zdatná v spoločnosti X, pokiaľ sa nám ju podarí udržať mimo nej. Y. " Hľadajte spôsoby, ako sa vyrovnať s negatívnymi aspektmi, ako aj nachádzajte spôsoby, ako dosiahnuť, čo je potrebné.
  • Pohľad na svetlú stránku môže vyžadovať kreativitu, ale zistíte, že panovačný človek, ktorý vám rozumie, má svoju mieru a trúbi na svoje pozitívne vlastnosti, prestane vás vnímať ako hrozbu vo svojej mysli poháňanej úzkosťou.
 6. 6
  Chváľte ovládajúcu osobu, ak si to zaslúži. Všimnite si, keď ovládajúca osoba prejavuje prejavy dôvery. Ak vám nadriadený prejaví dôveru, rešpekt alebo rozdá trochu zodpovednosti, vrhnite sa na to a pochváľte ho. Keď si váš ovládajúci nepriateľ všimne dobro a otvorene ho uzná, môže sa vo svojom vnútri cítiť dostatočne dobre, aby to chcel urobiť znova.
  • Povedzte napríklad niečo ako: „Ďakujem, že mi s touto úlohou dôverujete.“ Ovládajúca osoba sa tak bude cítiť dobre a môže mu to trochu pomôcť zmierniť sa v panovaní.
 7. 7
  Pochopte, že váš hlas nemusí byť počuť. Ak ste nápadník, kreatívny človek alebo riešiteľ, práca s ovládajúcou osobou vás môže zdrviť. Môže sa zdať, že navrhujete nápady, riešenia alebo varujete pred možnými následkami, len aby ste ich otvorene ignorovali alebo dokonca položili. Potom hľa, váš nápad alebo riešenie sa o niekoľko týždňov alebo mesiacov predstaví ako „jeho“ úspech. Nejako sa to, čo ste povedali, filtrovalo; jednoducho si nebol uznaný. Toto frustrujúce správanie je bohužiaľ príliš bežné, pokiaľ ide o šialených ovládačov. Ak sa vám to stane, existuje niekoľko spôsobov, ako sa s tým vyrovnať:
  • Uvedomte si, aké to je. Niekedy je lepšie vznášať sa s myšlienkou alebo riešením, než aby sa to nestalo vôbec. V takom prípade sa usmejte a vezmite to pre dobro svojej skupiny, organizácie alebo spoločnosti. Podporte výsledok a neberte si ho osobne.
  • Zavolajte na to osobu. To môže byť riskantné a bude to závisieť od kontextu, skupinovej dynamiky a zainteresovanej osoby. Ak je pre vás veľmi dôležité objasniť, že vás to najskôr napadlo, mali by ste skúsiť použiť tvrdé fakty, ako napríklad „Ach, to bol nápad, o ktorom sme diskutovali už v máji 2012, a stále mám uložené prototypové výkresy. Môj chápali sme to tak, že náš tím sa bude podieľať na jeho vývoji a som si celkom istý, že sme si to všimli. Som trochu sklamaný, že o ňom počujeme najskôr, keď je už vo fáze testovania. Ale to znamená, že keďže je už tu vám ho môžeme bezplatne pomôcť otestovať. “
  • Veďte si veľmi dobré záznamy. Ak skutočne potrebujete najskôr dokázať, že ste s týmto nápadom prišli, uchovajte si zvukové záznamy, ktoré by bolo možné použiť na vašu obranu, ak na to niekedy príde.
  • Prestaňte navrhovať nové nápady na pracovisku, ak sú vaše príspevky naďalej ignorované alebo vám ich niekto berie. Jednoducho súhlaste, aby bol zachovaný mier, a snažte sa, aby sa kontrolný nadšenec neobával o svoj koniec. Možno ich budete musieť neustále uisťovať, že sú „šéfom“ a že si svoju prácu vážite. Ak je to možné, začnite si hľadať novú prácu.
Ako sa vysporiadať s kontrolným šialencom
Ak chcete získať ďalšie nápady, ako sa vysporiadať s kontrolným šialencom, napríklad ako reflektovať svoje vlastné tendencie, čítajte ďalej.

Časť 3 zo 4: kontrola vašich vlastných tendencií

 1. 1
  Zamyslite sa nad svojou vlastnou úlohou v šéfovstve. Niekedy môžete byť na konci prijímania bossov alebo dotieravých kvôli tým, čo ste urobili. To nemá ospravedlniť žiadne manipulatívne ovládajúce správanie. Ide skôr o to, udržať veci v nadhľade a uznať, že môžu nastať situácie, keď ste niekoho podráždili! Buďte úprimní vo svojom sebahodnotení, ak sa skutočne chcete dostať do centra bossingu. Tu je niekoľko vecí, ktoré je potrebné zvážiť:
  • Vykonali ste niečo (alebo ste niečo neurobili), čo mohlo vyvolať kontrolný postoj? Ak napríklad nedodržíte termíny pravidelne alebo si nikdy nevypratáte izbu, nemali by ste byť prekvapení, ak sa vám niekto zodpovedný za výchovu alebo za výplatnú pásku stane trochu panovačným.
  • Bossy ľudia môžu často rozbehnúť svoju bossiness tvárou v tvár tomu, čo považujú za neužitočné. Obzvlášť panovační ľudia nájdu pasívne agresívne správanie podobné červenej handre ako býkovi - jednoducho to spôsobí, že sa stanú ešte ovládateľnejšími, pretože sú frustrovaní z podfarbenej reakcie. Je lepšie byť otvorený svojej nespokojnosti a presadiť sa, ako hľadať podkopaného panovníka.
 2. 2
  Všímajte si svoje panovačné tendencie. Nikto nie je svätý, pokiaľ ide o panovačnosť - každý z nás má tendenciu šéfovať druhým v rôznych obdobiach života. Môže to byť vtedy, keď niečo viete veľmi podrobne, môže to byť preto, že ste v pozícii autority, alebo sa kvôli úzkosti alebo tlaku môžete cítiť len o niečo tlačnejšie ako obvykle, ale vo vašom živote prídu chvíle, kedy sa dostanete panovačný. Využite svoju pamäť na túto skúsenosť, aby vám pomohla lepšie porozumieť neustále panovačnému človeku a možno aj pochopila dôvod jeho správania.
  • Pokúste sa byť citlivejší na ostatných ľudí, keď pocítite panovačný spúšťač - všímajte si ich reakcie. Pritom sa naučíte veľa o zvládaní emócií, ktorými ľudia väčšinu času cítia.
 3. 3
  Naučte sa, ako úprimne zhodnotiť svoje vlastné sily a zlyhania. Môžete to prípadne urobiť tak, že o tejto záležitosti prediskutujete (súkromne) s treťou nezúčastnenou stranou. Uistite sa, že vyberiete niekoho, komu možno dôverovať informáciám, ktorý rozumie tomu, ako sa v podobných situáciách vysporiadať a ktorý vás pozná dostatočne dobre na to, aby vám poskytol presnú spätnú väzbu. Nikto nie je dobrý alebo zlý; každý má svoje silné a slabé stránky. Keď poznáte pravdu o sebe (dobrú alebo zlú), nenecháte sa zmiasť emocionálnymi výstrelkami a taktikami ovládača.
  • Lepší pocit z toho, ako odídete, či už na pracovisku alebo vo vzťahu, vám môže poskytnúť lepší pocit z toho, aké rozumné sú očakávania šéfovej osoby. Ak máte k dispozícii inú osobu, uvidíte, že nemáte z čoho byť paranoidní a že ovládajúca osoba je skutočne nerozumná.
Niekedy je človek iba kontrolným čudákom
Niekedy je človek iba kontrolným čudákom, ale sú chvíle, keď potreba kontroly prekračuje rámec nepríjemnej osobnostnej vlastnosti.

Časť 4 zo 4: Rozhodnutie sa odmotať sa

 1. 1
  Uvedomte si, že váš život je dôležitý. Vždy existujú iné zamestnania a iní ľudia, s ktorými má zdravý vzťah. Ak je situácia neznesiteľná, nemučte sa; namiesto toho nájdite cestu von. Nikto by nemal dostať právomoc „ovládať“ váš život. Je to tvoj život. Nezabudnite na to. Aj keď si myslíte, že si nikdy nebudete môcť nájsť inú prácu, ak ste v toxickom pracovnom prostredí, je lepšie odísť pre vlastné duševné zdravie.
  • Tínedžeri, ktorí musia čakať, kým nebudú dostatočne starí, aby sa mohli dostať preč, hľadajú dobrovoľnícku prácu, športové aktivity, prácu alebo iné veci, ktoré vás dostanú z domáceho prostredia. Požiadajte svojich rodičov, aby zaplatili za vysokú školu, ak na to majú peniaze, a potom sa obráťte na vysoké školy, ktoré nie sú v štáte. Ak sa kvôli tomu hádajú, vysvetlite, že vysoká škola, na ktorú chcete ísť, ponúka iba „X“ (nájdite niečo realistické a rozumné).
 2. 2
  Vyberte si odpustenie. Kontrolní podivíni sú prešpikovaní strachom a neistotou, vďaka ktorým sú vždy nespokojní a nešťastní. Vyžadujú od seba dokonalosť, niečo ťažké a často aj nemožné dosiahnuť. Ich neschopnosť pochopiť, že zlyhanie je súčasťou životného cyklu, poškodzuje ich schopnosť vyrásť do plne kompetentných ľudských bytostí a emocionálne ich brzdí; Je to dosť smutný stav, v ktorom sa môžete zaseknúť. Bez ohľadu na to, v akej situácii sa nachádzate, môžete odísť a nájsť si šťastie pre seba, ale pokiaľ sa nerozhodnú zmeniť svoje myslenie, vo svojom živote nikdy nenájdu pokoj.
  • Nájsť šťastie neznamená vždy odísť. Mohli by ste sa venovať časovo náročnému koníčku, dokonca by ste mohli nájsť aj náboženstvo a tráviť menej času ovládaním. Nezabudnite, že ich názor na vás nemusí znižovať vaše sebavedomie. Zamerať sa na vás a nezabudnite, že ste nie je zodpovedný za transformáciu ovládajúci osoby.
 3. 3
  Začnite si budovať sebadôveru. S najväčšou pravdepodobnosťou to zabralo. Buďte k sebe milí. Ak máte pod palcom kontrolného podivína, mohol vás presvedčiť, že nestojíte za nič; robí to ako spôsob, ako zabrániť tomu, aby ste sa pohli ďalej a opustili ho. Neverte tejto devalvujúcej reči jednu minútu. Kontrolní šialenci radi v ľuďoch vyvolávajú pocit neistoty. Nepodľahnite ich trikom. Začnite sa pomaly vzďaľovať. Verte vo svoju hodnotu; je to vo vás.
  • Ak si chcete vybudovať sebadôveru, môžete prejsť dlhú cestu, a to iba tým, že budete tráviť čas s ľuďmi, vďaka ktorým sa zo seba budete cítiť dobre a ktorí nebudú cítiť potrebu vás ovládať.
  • Robte veci, kvôli ktorým sa budete cítiť cenení a schopní. Je pravdepodobné, že vo vás kontrolný podivín vyvolal pocit, že nemôžete robiť nič správne. Nájdite si čas na úlohy, o ktorých si ste istí, či už cvičíte jogu alebo píšete výročnú správu.
 4. 4
  Rozhodnite sa, čo ďalej. V takom prípade navrhnite plán, ako buď zostať a pokračovať v pracovnom/romantickom vzťahu, alebo odísť, ale stanoviť časový limit, aby ste cítili, že máte nad touto záležitosťou určitú kontrolu. Ak žijete s čudákom, snažte sa veci riešiť strategicky a opatrne. Neaplikujte argumenty; Podeľte sa o to, čo cítite, efektívne a pokojne. Nemusíte byť pod kontrolou; pamätajte, že máte právo robiť, čo sa vám páči.
  • Nakoniec je niekedy všetko, čo môžete urobiť, a to najmä vtedy, ak sa snažíte presadiť a zvládnuť to, čo pre vás bude lepšie.

Tipy

 • Ovládajúca osoba môže povedať, že sa o vás zaujíma a že robí iba to, čo robí, pretože jej na tom záleží. Vďaka tomu sa môžete vo veciach cítiť uvoľnene a možno sa čudujete, že veci, ktoré robia, beriete nesprávne. Týmto spôsobom sa dostanete pod ich kontrolu.
 • Kontrolný podivín vo vás môže vyvolať pocit, že ste paranoidný a že ste to vy, kto má problém (plynové osvetlenie). To môže spôsobiť poškodenie vašej duševnej pohody. Je to vám s týmto problémom, ale táto taktika môže ťa nepripraveného, čo je to, čo regulátor určený.
 • Pre kontrolného šialenca je dôležitejšie mať pocit, že má v niečom pravdu, ako vzťah s vami. Ak je to šéf, jednoducho sa s nimi dohodnite na maličkostiach, aj keď nie. Nekompromitujte sa však ani porušovaním zákona, ani ubližovaním iným ľuďom. Postavte sa na mieste a buďte osobou s morálkou a hodnotami.
 • Ak ste teenager a váš rodič je blázon do kontroly, je dôležité im vysvetliť, ako to na vás vplýva. Možno sa vás pokúšajú „chrániť“ pred zlými rozhodnutiami, ale musia si uvedomiť, že máte právo urobiť si vlastné, pretože je to váš život a je vo vašej prirodzenosti chcieť ovládať svoj vlastný život.
 • Dávajte si pozor, ak chce panovník vo vzťahu urobiť všetko pre vás, napríklad vás bude viesť, nakupovať atď. Otestujte ich tým, že im poviete, že máte ďalšie plány na víkend. Ak vám nedokážu prestať volať a pokúšať sa zapojiť do vášho života, máte potenciálneho „kontrolného podivína“. Buďte varovaní - smerujete ku katastrofe.
 • Uvedomte si, že kontrolný podivín môže veľa prechádzať. Skúste s nimi sympatizovať, pomôže vám to byť okolo nich pokojnejší a nenechať sa tak ľahko frustrovať. Možno to nie je prijateľné správanie, ale pre nich to chápu ako spôsob, ako sa cítiť lepšie sami sebou alebo ako zvládať stres. To znamená, že sa nemusíte prevracať a nechať ich robiť, čo sa im páči; jednoducho uznajte, čo správanie motivuje, a potom sa snažte s ním vysporiadať spôsobom, ktorý vás ochráni.
 • Ak je to možné, snažte sa vyhnúť sa vzťahu alebo práci pre kontrolného šialenca. Existujú varovania pred červenou vlajkou, že táto osoba je jedna, ak potrebuje trvať na tom, aby sa všetko robilo iba ich spôsobom, neustále nachádzať chyby na iných ľuďoch, nedokázať sa uvoľniť a nechať ostatných, aby prevzali zodpovednosť za projekt. Možno bude musieť ovládať každú vašu akciu v osobnom vzťahu. Bez akéhokoľvek dôvodu môžu byť extrémne žiarliví a majetnícki.
 • Ovládajúca osoba môže používať emócie, aby vás ovládala; napríklad môžu prepadnúť panike z vecí, pretože vás to vtiahne do ich kontroly, keď s nimi sympatizujete.
 • Pri zoznamovaní sa uistite sa, že hľadáte znamenia. Žiarlivosť a vina môžu byť spôsobom ovládania ľudí. Kontrolní podivíni sú veľmi dobrí aj v manipulácii. Majte oči a uši otvorené!
Najmä v pracovnom a sociálnom kontexte
Nepredpokladajte, že kontrolný podivín je niekto, s kým sa nemôžete vyrovnať, najmä v pracovnom a sociálnom kontexte.

Varovania

 • Nepredpokladajte, že kontrolný podivín je niekto, s kým sa nemôžete vyrovnať, najmä v pracovnom a sociálnom kontexte. Áno, existujú ľudia, ktorí disponujú násilím, a áno, s niektorými ľuďmi existujú intímnejšie spleti, ktoré nie je možné napraviť bez toho, aby ste ich navždy opustili, ale celkovo sa snažte pokúsiť sa vo svojom živote vychádzať s ľuďmi rôzneho druhu.. Minimalizácia kontaktu môže byť zdravšou reakciou ako vytváranie ďalšej drámy. Udržujte ich správanie v perspektíve a riešte všetky nedostatky, ktoré máte, pokiaľ ide o vytváranie hraníc s inými ľuďmi, ako je naučiť sa presadzovať sa alebo jasnejšie komunikovať.
 • Zaznamenajte si všetky možné hrozby, ktoré vám tento typ ľudí prináša, ak vám nedovolia vypadnúť zo vzťahu. Potom choďte na políciu a požiadajte o zaistenie. Uistite sa, že si to osoba uvedomuje, a ponechajte policajné údaje na rýchlej voľbe na vašich telefónoch. Požiadajte susedov, aby vás sledovali. Ak sa cítite naozaj vystrašení, presuňte sa mimo mesta alebo do úkrytu, ak máte pocit, že ste v nebezpečenstve a nemáte s vami žiadnych blízkych priateľov. Ak máte blízkych priateľov alebo rodinu, s ktorými by ste mohli zostať, bolo by múdre zaistiť, aby boli schopní chrániť vás aj seba. Opýtajte sa niekoho, s kým sa cítite bezpečne a kto je ochotný sa postaviť proti šialencovi, a v ideálnom prípade s niekým, s kým by sa kontrolný šialenec nechcel dostať do konfrontácie (konkrétne s niekým, o kom má pocit, že ho nemôže ovládať).
 • Niektoré typy šialených ovládačov môžu byť náročné, a niekedy dokonca nebezpečné, ak sú odmietnuté v osobnom vzťahu. Ak ste si vedomí toho, že táto osoba má tendenciu odletieť z rukoväte a má krehké pocity, dávajte pri jej lámaní pozor. Ak je to možné, dajte im dôvod, aby sa s vami rozišli, napríklad zdržanlivosť v komunikácii, míňanie príliš veľkého množstva peňazí alebo čohokoľvek iného, čo naznačuje, že sa ťažko ovládate; takto je to ich nápad a bude sa im lepšie sedieť. Ak je to príliš ťažké, rozíďte sa tak, aby ste sa cítili bezpečne, napríklad telefonicky alebo s priateľmi stojacimi za vami. Môže vám pomôcť ukázať, že máte podpornú sieť priateľov a rodiny, skôr ako sa vás táto osoba bude snažiť akýmkoľvek spôsobom ohroziť.

Otázky a odpovede

 • Som zdravotne postihnutý 41-ročný, ktorý sa nedávno musel presťahovať k mojim rodičom. Moja ovládajúca matka hľadá spôsoby, ako by ma mohla potrestať za to, že nemôžem fyzicky uspokojovať svoje potreby s domácou prácou. Čo môžem urobiť?
  Mohla by si s ňou skúsiť prediskutovať svoje pocity z toho, ako sa k tebe správa, a dúfajme, že to ju prinúti zmeniť sa, alebo skúsiť hovoriť so svojim otcom o podporu. Ukážte jej, že robíte všetko, čo môžete, a zostaňte v diskusii pokojní. Navrhujem, aby ste jej na začiatku poďakovali za to, že vás zobrala k sebe domov, a potom vám vysvetlili, že len ťažko plníte jej potreby a že musíte, aby bola trochu trpezlivejšia a chápavejšia. Ak to nefunguje, vyhľadajte sociálne služby vo svojom okolí, ktoré by vám mohli pomôcť nájsť vhodnejšie úpravy života.
 • Skutočne milujem svojho manžela, ale je to jednoznačný blázon, ktorý vyhovuje všetkým týmto parametrom. Práve som sa dostal tam, kde som sa cítil silný a pohodlný, keď som sa za neho oženil po tom, čo som prežil prvé manželstvo s alkoholikom. Teraz som opäť v depresii. Čo mám robiť?
  Žiadny vzťah nestojí za cenu vášho duševného zdravia. Zvážte návštevu manželského poradcu, ktorý vám dvom môže pomôcť s komunikáciou a pomôže vám stanoviť zdravé hranice vo vašom manželstve. Ak nie je ochotný pokračovať v terapii, môžete to zvážiť sami, hoci úspešné manželstvo vyžaduje, aby na tom pracovali obaja partneri.
 • Som ženatý s kontrolórom, ktorý začína byť násilný, a potom povie, že ho to mrzí a už sa to nikdy nestane. Mám mu dôverovať alebo odísť? Sme manželia 50 rokov.
  Je mi jedno, ako dlho ste ženatý. Tento muž je emocionálne narušený a je nebezpečný. To sa bude stupňovať a zhoršovať. Potrebujete rozvodového právnika.
 • Čo mám robiť, ak som zamilovaný do šialeného ovládania, ale nevydržím ani minútu, keď sa s mnou zaobchádza ako s neschopným a neschopným?
  Povedzte osobe, že odídete, ak nezmení svoje spôsoby. Majte však na pamäti, že ľudia majú tendenciu sa nemeniť a byť pripravení opustiť tento vzťah. V opačnom prípade môžete uviaznuť v nešťastnom vzťahu, kde vás druhá osoba znevažuje.
 • Ako sa mám vysporiadať s kontrolným podivínom, ktorý má vo vrecku niekoho iného dôležitého?
  Nechceš, otočíš sa a odídeš. To, čo má vo vrecku, bude použité ako ďalšia forma kontroly. Dodržujte čo najväčší odstup.
 • Ak sa zdá, že niekto spochybňuje všetky rozhodnutia, ktoré robím pre svoje deti, a to, čo nosím, je to ovládateľné?
  To by mohlo byť. Spochybňovanie každého jedného rozhodnutia a každého oblečenia by bolo určite prehnané, aj keď konštruktívna kritika voči niekomu dobre mienenému a dôveryhodnému je dobrá vec. „Je znakom vzdelanej mysle, že dokáže pobaviť myšlienku bez toho, aby ju prijal.“
 • Ako sa mám správať k panovačnému priateľovi, ktorý, zdá sa, chce, aby bol môj život nešťastný, a povedal svojim ďalším priateľom, aby ma opustili?
  Opusti ju. Takíto priatelia vám môžu zničiť život. Najprv sa s ňou konfrontujte a prediskutujte svoje problémy, ale ak sa nezmení, nechajte ju!
 • Keď sa rozprávam so svojim priateľom o jeho riadiacom správaní, použije ho na podporu mojich ďalších priateľov. Čo mám robiť?
  Nájdite si nových priateľov, rastú na stromoch. Nemusíte sa stretávať s ľuďmi, ktorí sa k vám takto správajú. Váš ovládajúci priateľ je hlupák a ostatní priatelia sa vás nezastávajú tak, ako by dobrí priatelia mali. Nájdi si inú skupinu.
 • Pripomínam si, že ma takíto ľudia priťahujú, pretože moja matka bola jedna. Ako preruším cyklus?
  Výskum narcizmu na internete; pochopíte viac o tom, prečo vás tieto typy ľudí priťahujú. Väčšina ovládajúcich ľudí sú narcisti. Existuje mnoho online komunít ľudí, ktorí si prešli rovnakou vecou ako vy a ktorých životy boli ovplyvnené, ak nie sú nimi zničené. Skúste sa spojiť s týmito ľuďmi.
 • Kontrolní šialenci sú všade - prečo je to tak?
  Mnoho ľudí si musí udržať určitú kontrolu vo svete chaosu a neporiadku. Je to spôsob, ako sa vyrovnať so strašidelnou nepredvídateľnosťou života.
Nezodpovedané otázky
 • Čo mám robiť, ak ma moja dospelá dcéra nenechá opustiť jej stranu?
 • Ako dám svojmu partnerovi vedieť, že byť šialeným v posteli je len fantázia, ktorú by som chcel skúsiť?
 • Ako sa mám správať k rodičovi, ktorý ma veľmi ovláda a zasahuje do môjho života?

Komentáre (17)

 • eileenbarrows
  Pochopil som, že sa musím od týchto ľudí dištancovať. V skutočnosti som to predtým robil, ale cítil som sa previnilo. Vďaka.
 • abergstrom
  Presne to, čo som potreboval!
 • zach01
  Pomohlo mi to rozhodnúť sa, ako sa vysporiadať s ovládaním ľudí.
 • handkirsten
  Môj pán je s pribúdajúcim vekom zábudlivejší a náročnejší. Jeho partnerka odišla na Vianoce. Ako najužitočnejšie som našiel tipy, ako sa nezaoberať jeho posadnutosťou a uvedomiť si, že sa nezmení.
 • ckravjarova
  To mi pomohlo uvedomiť si, že robím správnu vec, tým, že som sa dostal von, ak vzťah. Dokázal som ju prinútiť, aby ma vyhodila, takže to bol jej nápad a bolo by pre ňu jednoduchšie to zvládnuť. Nedokázal som prijať neustály dopyt 20,57, zabudnúť na vyliatie emócií.
 • lindsaygriffith
  Pomohlo mi to začať si myslieť, že možno nie je moja vina, že prerušila náš vzťah.
 • bill49
  Pomohlo to chrániť sebaúctu, budovať sebadôveru a nájsť spôsoby, ako sa zo situácie dostať.
 • alfred09
  Pomohlo zistenie, že panovačný narcis môže mať emocionálne problémy, ktoré spôsobujú ich správanie. Tiež budete musieť byť asertívnejší alebo sa z danej osoby odstrániť.
 • murrayrob
  Ja som vlastne opak. Som šéf a mám riadneho zamestnanca, ktorý sa ma pokúša podkopať. Snaží sa prevziať kontrolu nad vecami. Rozprával som sa s ňou prísne, ale tento článok mi skutočne pomohol preskúmať sa a zistiť, že som neurobil nič zlé.
 • ihyatt
  V zásade má môj nevlastný otec, napriek tomu, že je jedným z najmilších ľudí, ktorých z väčšej časti poznám, túto zvláštnosť, v ktorej je nepríjemný a náročný na niektoré zdanlivo náhodné veci. Všimol som si, že sa to zhoršilo potom, čo som sa znova začal stretávať so svojim biologickým otcom. Myslel som, že by som mohol chcieť urobiť nejaký prieskum a zistiť, ako sa s týmto problémom vysporiadať bez toho, aby ho zhoršil, než som si celkom istý, že už je. Som rád, že som mohol nájsť taký podrobný článok, ktorý mi pomôže.
 • halvorsonotho
  Pomohlo mi to uvedomiť si, že môj život je duševný stav na prvom mieste. Ďakujem, že si si to uvedomil.
 • reicheldillan
  Pomohlo mi to pochopiť, prečo by som mal odísť a nikdy sa neobzerať späť.
 • connellyevert
  Hľadal som a našiel som dobrú radu, ako zvládnuť akékoľvek odlúčenie s láskou/zachovaním si osobnej moci. Bolo dobré čítať ich nie démonizovaných, ale poškodených. Bolo by pozoruhodné využiť takúto skúsenosť ako transformačný nástroj.
 • dusana94
  Tento článok mi pomohol uvedomiť si, že profesionálni psychológovia nechcú, aby som veril, že môžem mať pozitívny vplyv na svojich ovládajúcich rodinných príslušníkov, a preto by som ich mal odkázať na odbornú pomoc. Podľa mňa trochu samoúčelné hľadisko. Tiež, keď čítam, že problém je v ovládaní šialenstva a nie vo mne, zaujímalo by ma, či je to nevyhnutne pravda, pretože ja sám by som mohol byť rovnako šialeným ovládateľom ako druhý človek.
 • bogisichcullen
  Popisuje všetky akcie a pocity, ktoré moja bývalá manželka používa na ovládanie a manipuláciu, a prečo všetkým hovorí, že sa chce deliť o deti, ale robí všetko pre to, aby ma zastavila.
 • xcrona
  Jeden z mojich najlepších priateľov je mimoriadne ovládajúci a vždy som sa len utiahol a nechal som ho viesť, ale v poslednej dobe sa to stáva neznesiteľným a spôsobuje mi to obrovský smútok. Milujem tohto človeka a nechcem, aby sa náš vzťah rozpadol, pretože v poslednej dobe si tak často lámeme hlavu. Dakujem za radu Myslím, že po prečítaní tohto textu mu lepšie rozumiem. Pípnutím som sa nadýchol a rozhodol som sa, ako budem pokračovať.
 • pwehner
  Ďakujem ti veľmi pekne. Váš článok veľmi pomohol. Mám člena rodiny, ktorý veľmi kontroluje. Staráme sa o moju matku a ona k sebe nepustí nikoho iného než seba. Začína to byť veľmi frustrujúce a zraňujúce.
Súvisiace články
 1. Ako zvládnuť nepríjemnosti s autistom?
 2. Ako sa správať k ľuďom, ktorí sa k vám správajú ako k dieťaťu?
 3. Ako sa vysporiadať s otravnými ľuďmi?
 4. Ako jednať s partnerom a udržať váš vzťah v tajnosti?
 5. Ako sa vysporiadať s arogantnými ľuďmi?
 6. Ako sa správať k povýšeneckým ľuďom?
FacebookTwitterInstagramPinterestLinkedInGoogle+YoutubeRedditDribbbleBehanceGithubCodePenWhatsappEmail